Home » Verhuischecklist & tips » Verhuistips en handige weetjes

Boekje Verhuistips en handige weetjes

Voorbereiding

Bereid uw verhuis tijdig voor. Gebruik de Dockx verhuischecklist, lees de lijst even door, voeg uw persoonlijke nota’s toe en vul alle belangrijke data van het verhuisproces in. Zo komt u al een eind verder.

Leg de datum van uw verhuis vast. Hou er rekening mee dat verhuizen tijdens het weekend en verhuizen op het einde van de maand de drukste verhuisperiodes zijn.

Voorzie voldoende verhuisdozen. Voor de verhuis van een kleine inboedel zijn gemiddeld 25 à 30 verhuisdozen nodig, voor de verhuis van een grote inboedel voorziet u 45 à 50 verhuisdozen. Kijk op www.dockx-rental.be en informeer u over alle specifieke verhuisdozen en verhuismaterialen zoals inpakpapier, bubbelplastic, kleefband voor dozen/meubelen.

Start ruim op voorhand met het inpakken van de spullen die u niet meer nodig heeft. Doe de spullen die u wilt weggooien naar het containerpark of naar de kringloopwinkel.

Nummer alle dozen en maak een lijst met de inhoud. Met een verhuissticker die u bij ons kunt aankopen, geeft u aan in welk vertrek ze moeten geplaatst worden. Het kan gebeuren dat meerdere personen uw dozen onder handen nemen.

Geen tijd om zelf in te pakken of te verhuizen? Neem minstens 2 weken op voorhand contact op met het full service verhuisteam van Dockx Movers.

Denk ook aan plaats in uw nieuw huis voor fietsen, brommers, moto’s, speelrekken, wasmachine, droogkast, …

Voorzie voldoende parkeerruimte voor de verhuiswagen. U kunt bij uw gemeente een parkeerverbod aanvragen, zodat u uw verhuis met de minste verkeershinder kunt uitvoeren.

Voorbereiding

Uw hoofdverblijfplaats is de plaats waar u gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft.

Verhuist u?

 • Dan dient u dit binnen 8 werkdagen na uw verhuis aan te geven aan de gemeente, dienst Bevolking. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist. Vergeet u dit, dan kan de gemeente u beboeten. Het volstaat dat een van de meerderjarige gezinsleden dit aangeeft voor het hele gezin.
 • Na aangifte komt de wijkagent ter plaatse kijken of u effectief op het aangegeven adres woont.
 • Nadien dient u uw identiteitskaart en rijbewijsgegevens door de gemeente, dienst Bevolking te laten wijzigen.
 • Licht ook alle instellingen en bedrijven in over uw verhuis. (zie verhuischecklist)

Overheidspremies

Als u met een klein inkomen moet rondkomen, dan kunt u bij een verhuizing in sommige gevallen een tegemoetkoming in de huurprijs krijgen. Per gewest zijn er telkens twee soorten tegemoetkomingen: enerzijds is er een éénmalige installatiepremie en anderzijds een maandelijkse huurtoelage.

Meer info: https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/premies_en_tegemoetkomingen

U verhuist naar het buitenland?

 • Neem contact op met de ambassade in België. Daar krijgt u meer informatie over verblijfs-documenten, lokale belastingen, sociale zekerheid, de schoolkeuze voor uw kinderen, …
 • Geef ook voor uw vertrek uw verhuis aan aan de gemeente waar u bent ingeschreven. Eenmaal aangekomen op uw bestemming schrijft u zich best in bij de ambassade van België. Nadien ontvangt u uw nieuwe identiteitskaart.
 • Vraag zeker voldoende informatie op over uw fiscale situatie en de verandering op het vlak van sociale zekerheid. Voor meer informatie, check de Belgische overheidssite, www.belgium.be.
 • Wenst u uw verhuis naar het buitenland te laten uitvoeren door een professioneel verhuisbedrijf? Neem dan contact met Dockx Movers.

Meer info: https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_het_buitenland/

U verhuist naar België?

Hoe zit het met de verhuis van persoonlijke goederen? Wat met belastingen en sociale zekerheid? Dit dient u op voorhand goed voor te bereiden.

Bent u Belg? Heeft u een tijdje in het buitenland gewoond en bent u van plan om terug te keren?

 • Als u bij een ambassade of consulaat ingeschreven bent en u definitief naar België terugkeert, heeft u er alle belang bij uw vertrek vooraf aan hen te melden.
 • Meldt u binnen de 8 dagen na aankomst in België bij uw nieuwe gemeente, dienst Bevolking.
 • Na aangifte komt de wijkagent ter plaatse kijken of u effectief op het aangegeven adres woont.
 • Nadien dient u uw identiteitskaart en rijbewijsgegevens door de gemeente, dienst Bevolking te laten wijzigen.
 • Heeft u vragen over verblijf, werk, opleiding, onderwijs, wonen, gezondheid, OCMW of geld? www.newintown.be biedt u een antwoord.

Bent u buitenlander en wilt u in België komen wonen?

Zorg ervoor dat uw verblijfsdocumenten in orde zijn. De verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen hangt af van zijn nationaliteit, de duur en het doel van het verblijf in België. Heeft u vragen over verblijf, werk, opleiding, onderwijs, wonen, gezondheid, OCMW of geld? www.newintown.be biedt u een antwoord.

Meer info:
https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie/
http://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie/buitenlanders/

Verhuizen met kinderen

Hou er rekening mee dat elk kind verschillend reageert op een verhuis. Betrek uw kinderen bij het hele verhuisgebeuren en de verhuis draait uit op een succes.

Heeft u kleine kinderen?

 • Licht de school en de leerkrachten in.
 • Vertel uw kinderen over de verhuis en hun nieuwe thuis. Ga samen de buurt en het nieuwe huis al eens verkennen. Bij een klein kind doet u dat best wanneer de verhuis concreter wordt.
 • Kleine kinderen hebben veel behoefte aan vastigheid. Zorg dat de nieuwe kamer vertrouwd aanvoelt: zo kan uw kind aangenaam wennen.
 • Licht ook de ouders van hun vriendjes en vriendinnetjes in.
 • Laat uw kinderen meehelpen met de verhuis. Voorzie hiervoor de Dockx Kids Movers verhuisdozen. In de kinderverhuisdozen kunnen ze hun knuffels en speelgoed opbergen. Er is ook nog de huisjesdoos. De buitenzijde van deze doos kan ingekleurd worden en kan nadien nog dienen als speelhuisje.
 • Laat uw kinderen een verhuiskaartje naar hun vriendjes en vriendinnetjes sturen. Dockx Movers maakte voor u verhuiskaartjes voor kinderen.
 • Organiseer nadien een welkomstfeestje voor de vriendjes en vriendinnetjes. Zo zorgt u ervoor dat uw kinderen direct betrokken geraken in de nieuwe omgeving en merken ze dat ze nog steeds contact kunnen houden met hun vriendjes uit de vorige woonplaats.

Zijn uw kinderen al wat ouder?

Betrek ze bij de verhuis:

 • Spreek op voorhand over de voordelen en de eventuele nadelen.
 • Vraag hun mening en probeer er rekening mee te houden. Zorg ervoor dat u hun engagement krijgt.
 • Hou een afscheidsfeestje voor hun vrienden en vriendinnen.
 • Laat ze hun eigen spullen inpakken.
 • Vraag hen of ze geen vrienden of vriendinnen hebben die eventueel willen helpen. Herinner hen eraan dat ze hun nieuwe adres meedelen aan de verenigingen waarin ze zitten.
 • Informeer of ze nadien een welkomstfeestje voor hun vrienden en vriendinnen (natuurlijk ook de helpers) willen organiseren.

Geïnteresseerd?

Onze adviseurs helpen u graag verder.